Qlik View & Qlik Sense

Qlik sense BI (Business Intelligence) iş zekası çözümleri raporlama programıdır. Sürükle bırak görselleri ile kullanıcıların verileri inceleyebilmesi sağlanmaktadır. Akıllı arama ile esnek raporlama sağlanabilmektedir. Tek bir uygulamada farklı veri kaynaklarının birleştirilmesi ve analiz edilebilmesi sağlanmaktadır. Tüm cihazlardan erişim sağlanabilmekte ve ek geliştirme yapılmasına gerek duyulmamaktadır. Storytelling özelliği ile analiz sonuçlarının görsel bileşenler şeklinde paylaşımı sağlanabilmekte ve dinamik sunumlar hazırlanabilmektedir.