Netsis 3 Standard

Netsis Ürün ailesi içerisindeki ortanca pakettir.

Hedef : Orta ve Büyük ölçekli firmalar için geliştirilmiştir

Kullanıcı Sayısı : Eşzamanlı 21 kullanıcıya kadar desteklemektedir

Genel : SQL Veri tabanı desteği,Şube Desteği, Proje Kodu Uygulaması, Dövizli İşlemler, Raporlar, NDI uygulaması, netopenx desteği, eposta desteği

Güvenlik : Kullanıcı Kontrolü ve yetkilendirmeler, Log takibi, Form ve Alan bazı güvenlik

Satış/Satın Alma Yönetimi : Fatura/İrsaliye, Sevk/Yükleme, Talep/Teklif,Sipariş Yönetimi, Plasiyer Takibi, Koşul Uygulaması, İthalat/İhracat, Dağıtım uygulaması, Müstahsil Makbuzu, Kantar

Stok Yönetimi : Stok Takibi, Lokal Depo Takibi, Seri/Lot Takibi, Barkod Takibi, Karma Koli, Esnek yapılandırma, Dinamik depo, Kalite Kontrol

Finans Yönetimi : Müşteri/Satıcı Takibi, Risk Takibi, Online Bankacılık,Nakit Yönetimi, Çek/Senet Takibi, Banka Modülü

Muhasebe : Genel Muhasebe, Entegrasyon,Şubeli muhasebe, Maliyet muhasebesi

Üretim : Reçete Takibi, İş emri takibi, üretim akış kontrol, reçete revizyon sistemi,Anlık Üretim Planlama, alternatif malzeme takibi

Planlama : MRP I, MRP II, Ana üretim planlama, İleri üretim planlama

İnsan Kaynakları : Bordro Takibi, Personel ücret skalaları, fark, harcırah, izin

Demirbaş Yönetimi : Demirbaş ve Amortisman Takibi, zimmet, leasing