Logo Navigator

Netsis ERP programınız ile bütünsel bir entegrasyon yapısı sunmaktadır. Microsoft Excel ortamında hazır raporlama formatlarını sağladığı Excel kullanım kolaylığı ile raporlar hazırlanabilmektedir. Farklı veri kaynaklarına erişim sağlama özelliği ile detay raporlar oluşturulabilmektedir. SQL sorgusu yazmadan kendi raporlarınızı oluşturabilmenizi sağlamaktadır. Veri tabanındaki verileri anlık olarak algılamakta ve güncel raporlar getirmektedir.