E-İrsaliye Modülü

E-İrsaliye uygulaması ile irsaliye kayıtlarının elektronik ortamda iletilmesi sağlanmaktadır.